School

Учебното разписание от 17 септември 2023 г. е публикувано на страници Students и Parents 
 

Българско училище «Гергана»  

Почетен знак на вицепрезидента на Р България
Почетни плакети на М-вото на образованието и науката (МОН)
и Държавната агенция за българите в чужбина (ДАБЧ)
Две почетни отличия на МОН «Неофит Рилски»
Паметни медали на ДАБЧ «Иван Вазов» и «Паисий Хилендарски»
Награда "Златна монета"
на Съвета на европейската научна и културна общност

Лицензирано от МОН по ПМС 334/2011 г. и ПМС 90/2018 г. 

    Записва ученици за 2023-2024 г.

 * Детска градина (от 3 г.)
* Училище: български език, история и география:
Предучилищна група (oт 4 и oт 5 г.)
Класове – от първи до 12-и (от 6 г.)  

Детски хор с три възрастови групи
Клас по музикален театър с две възрастови групи
Изобразително изкуство, художествена гимнастика и йога

Присъствено и онлайн обучение

За родителите и семействата: 
Смесен хор * Худ. гимнастика/Балет * Театър * Йога

Най-добрата семейна неделя в Ню Йорк!

Високи академични стандарти + Топла семейна атмосфера + Богат артистичен календар 
Училището е лицензирано от МОН по ПМС 334/2011 г. и ПМС 90/2018 г.

Занятия: неделя, Wagner School, 220 Е 76 Street, New York, NY, 10021 

     gerganachorusny@gmail.com   
  646-643-2411