School

Enrollment 2019-2020 * Записване 2019-2020

Учебно разписание от 15 септември 2019 г. - тук

Видеоплакат "Гергана"

Българско училище «Гергана» 

Почетни плакети
на М-вото на образованието и науката (МОН)
и Държавната агенция за българите в чужбина (ДАБЧ)
Две почетни отличия на МОН «Неофит Рилски»
Паметни медали на ДАБЧ «Иван Вазов» и «Паисий Хилендарски» 
Лицензирано от МОН по ПМС 334/2011 г. и ПМС 90/2018 г. 

    Записва ученици за 2019-2020 г.

 * Детска градина (3 – 4 г.)
* Училище: български език, история и география:
Предучилищна група (от 5 г., навършени в 2019 г. )
Класове – от първи до 12-и (от 6 г.)  

Детски хор с три възрастови групи
 Театрално студио с клас по музикален театър и две възрастови групи
Танцово студио с група по български народни танци
Художествена гимнастика и карате
Изобразително изкуство
Дистанционно обучение по бъларски език

За родителите и семействата:

Смесен хор * Йога * Български народни танци
Български език за начинаещи възрастни

Високи академични стандарти + Топла семейна атмосфера + Богат артистичен календар 
Училището е лицензирано от МОН по ПМС 334/2011 г. 
Занятия: неделя, Wagner School, 220 Е 76 Street, New York, NY, 10021 


     gerganachorusny@gmail.com   
  646-643-2411  

«Гергана» – перфектната българска семейна неделя в Ню Йорк!