School

Записване 2021-2022 * Enrollment 2021-2022

Учебното разписание от 12 септември 2021 г. e на страници Students и Parents
Видеоплакат "Гергана"

Българско училище «Гергана» 

Почетни плакети
на М-вото на образованието и науката (МОН)
и Държавната агенция за българите в чужбина (ДАБЧ)
Две почетни отличия на МОН «Неофит Рилски»
Паметни медали на ДАБЧ «Иван Вазов» и «Паисий Хилендарски» 
Лицензирано от МОН по ПМС 334/2011 г. и ПМС 90/2018 г. 

    Записва ученици за 2021-2022 г.

 * Детска градина (от 3 г.)
* Училище: български език, история и география:
Предучилищна група (oт 4 и ot 5 г.)
Класове – от първи до 12-и (от 6 г.)  

Детски хор с три възрастови групи
Клас по музикален театър с две възрастови групи
Йога
Изобразително изкуство
Присъствено и онлайн обучение

За родителите и семействата:

Смесен хор * Йога

Най-добрата семейна неделя в Ню Йорк!

Високи академични стандарти + Топла семейна атмосфера + Богат артистичен календар 
Училището е лицензирано от МОН по ПМС 334/2011 г. и ПМС 90/2018 г.

Занятия: неделя, Wagner School, 220 Е 76 Street, New York, NY, 10021 

     gerganachorusny@gmail.com   
  646-643-2411