Bulgarian School Gergana  New York
Българско училище
«Гергана» Ню Йорк

Лицензирано ПМС 334/2011 г. и ПМС 90/2018 г.
Classes/Занятия: Sunday/Неделя
220 Е 76 St, New York, NY 10021

Mailing address/Пощенски адрес:
1546 Madison Ave Suite 1C, New York, NY 10029

(646) 643-2411 * gerganachorusny@gmail.com

Манхатън от птичи поглед: родители рисуват за «Гергана», 6 юни 2019 г.
Снимки от Фейсбук

Поздрав от «Гергана» до всички български деца по света за Деня на детето, 1 юни 2019 г.
"Детство мое" от Георги Костов и Георги Струмски, пост във Фейсбук

Усещане за лято в училище «Гергана», 27 май 2019 г.
Пикник в Сентрал парк, снимки от Фейсбук

Честит празник на българската просвета от «Гергана»!
Поздрав за прекрасните майки, които правят българските училища в чужбина възможни! - Фейсбук, 24 май 2019 г.

Join our mailing list for the latest news

Copyright © 2019 Bulgarian Children's Chorus and School Gergana®, Inc. All rights reserved.