Bulgarian School Gergana  New York
Българско училище «Гергана» Ню Йорк
Лицензирано ПМС 334/2011 г. и ПМС 90/2018 г.
Classes/Занятия: Sunday/Неделя
220 Е 76 St, New York, NY 10021
Mailing address/Пощенски адрес:
1546 Madison Ave Suite 1C, New York, NY 10029
(646) 643-2411 * gerganachorusny@gmail.com 

"Разпродажба с коледна украса на децата от ателие "Прегърни ме" в София организира училище «Гергана» в Ню Йорк" - публикация на БТА, 2 януари 2024 г. 

Сурва, весела година

Герганският Дядо Коледа носи български книжки на децата, 25 декември 2023 г.
Снимки от Фейсбук

«Гергана» помага на децата от ателие "Прегърни ме" в София, 24 декември 2023 г.
Снимки от Фейсбук

Join our mailing list for the latest news