Bulgarian School Gergana  New York
Българско училище
«Гергана» Ню Йорк

Лицензирано ПМС 334/2011 г. и ПМС 90/2018 г.
Classes/Занятия: Sunday/Неделя
220 Е 76 St, New York, NY 10021

Mailing address/Пощенски адрес:
1546 Madison Ave Suite 1C, New York, NY 10029

(646) 643-2411 * gerganachorusny@gmail.com

Учебни занятия и репетиции за големия пролетен концерт, 29 януари 2023 г. 
Снимки от Фейсбук

Репетира театралното студио за родители, 29 януари 2023 г.
Снимки от Фейсбук

Девети час на таланта, 15 януари 2023 г.
Снимки от Фейсбук
Видеорепортаж
Пълен запис на Зуум

Първа учебна седмица след Нова година, 8 януари 2023 г.
Снимки от Фейсбук 

Join our mailing list for the latest news