Bulgarian School Gergana  New York
Българско училище
«Гергана» Ню Йорк

Лицензирано ПМС 334/2011 г. и ПМС 90/2018 г.
Classes/Занятия: Sunday/Неделя
220 Е 76 St, New York, NY 10021

Mailing address/Пощенски адрес:
1546 Madison Ave Suite 1C, New York, NY 10029

(646) 643-2411 * gerganachorusny@gmail.com

Две години от триумфа ни в София и Виена, 28 ноември 2021 г.
Снимки от Фейсбук
Снимки от Фейсбук

Ден на народните будители, 1 ноември 2021 г.

"Будителите", 24 май 2005 г.
Солисти: Симона Стоянова и Деница Иванова

"Будителите", 24 май 2016 г.
Солисти: София Христова и Мая Джовата

И отново весел училищен карнавал, 31 октомври 2021 г.
Снимки от Фейсбук

Join our mailing list for the latest news