Bulgarian Children’s Chorus and School Gergana
Български детски хор и училище
«Гергана»

Лицензирано по ПМС 334 (2011 г.)
Classes/Занятия: Sunday/Неделя
220 Е 76 St, New York, NY 10021

Mailing address/Пощенски адрес:
1546 Madison Ave Suite 1C, New York, NY 10029

 (646) 643-2411 * gerganachorusny@gmail.com

«Гергана» рисува, танцува и играе театър, 4 ноември 2018 г.
Снимки от Фейсбук

Костюмирана, празнична и весела «Гергана», 28 октомври 2018 г. * Halloween 2018
Снимки от Фейсбук

В «Гергана» още сънуваме море и лодки, 14 октoмври 2018 г.
Снимки от Фейсбук

Откриване на 15-тата учебна година, 15 септември 2018 г. * First Day of School Celebration
Снимки от Фейсбук

Годишната среща на Асоциацията на българските училища в чужбина (АБУЧ), София, Народно събрание, 26 юли 2018 г. Училищният ръководител на "Гергана" Нели Хаджийска бе избрана в новосъздадената Комисия по етиката на АБУЧ.

Годишната среща на Асоциацията на българските училища в чужбина (АБУЧ), София, Народно събрание, 26 юли 2018 г. Училищният ръководител на "Гергана" Нели Хаджийска бе избрана в новосъздадената Комисия по етиката на АБУЧ.

Join our mailing list for the latest news

Copyright © 2018 Bulgarian Children's Chorus and School Gergana®, Inc. All rights reserved.