Bulgarian School Gergana  New York
Българско училище «Гергана» Ню Йорк
Лицензирано ПМС 334/2011 г. и ПМС 90/2018 г.
Classes/Занятия: Sunday/Неделя
220 Е 76 St, New York, NY 10021
Mailing address/Пощенски адрес:
1546 Madison Ave Suite 1C, New York, NY 10029
(646) 643-2411 * gerganachorusny@gmail.com 

Училищен празник-концерт за 20-годишнината на «Гергана» 
и Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост 24 май, 
19 май 2024 г. 
Снимки от концерта от Фейсбук 
20 години училище «Гергана» в снимки (видео): 1, 2, 3, 4

"Отличие за училище «Гергана» - Ню Йорк" - публикация на eurochicago.com, 20 aприл 2024 г.

Първо място за «Гергана»  в конкурса "Коледа в нас"
 на телевизия "Аз мога, аз знам", 19 април 2024 г.
Пост във Фейсбук

Join our mailing list for the latest news