Bulgarian School Gergana  New York
Българско училище
«Гергана» Ню Йорк

Лицензирано ПМС 334/2011 г. и ПМС 90/2018 г.
Classes/Занятия: Sunday/Неделя
220 Е 76 St, New York, NY 10021

Mailing address/Пощенски адрес:
1546 Madison Ave Suite 1C, New York, NY 10029

(646) 643-2411 * gerganachorusny@gmail.com

Ден на таланта, 12 януари 2020 г.
Снимки от Фейсбук

Коледни звезди в Ню Йорк, 15 декември 2019 г.
Снимки от Фейсбук

Гергански коледарчета
Снимки от Фейсбук

Заедно с "Пим Пам" на сцената на учебен театър НАТФИЗ "Кръстьо Сарафов", 28 ноември 2019 г. Звездни моменти, залата препълнена, билетите свършиха дни преди представлението, цял ден звъняха приятели за билети, накрая пуснаха правостоящи!

Заедно с "Пим Пам" на сцената на учебен театър НАТФИЗ "Кръстьо Сарафов", 28 ноември 2019 г. Звездни моменти, залата препълнена, билетите свършиха дни преди представлението, цял ден звъняха приятели за билети, накрая пуснаха правостоящи!

Join our mailing list for the latest news