Bulgarian School Gergana  New York
Българско училище
«Гергана» Ню Йорк

Лицензирано ПМС 334/2011 г. и ПМС 90/2018 г.
Classes/Занятия: Sunday/Неделя
220 Е 76 St, New York, NY 10021

Mailing address/Пощенски адрес:
1546 Madison Ave Suite 1C, New York, NY 10029

(646) 643-2411 * gerganachorusny@gmail.com

Предпремиера на театралното студио за родители и учители, 12 март 2023 г.
Снимки от Фейсбук 

Пролетен концерт за Баба Марта, Деня на Освобождението 
и Деня на мама и баба, 5 март 2023 г.
Снимки от Фейсбук
Видеозапис на Зуум

Българското знаме отново се вее над Бродуей, 4 март 2023 г.
Пост във Фейсбук 

Join our mailing list for the latest news