Bulgarian School Gergana  New York
Българско училище
«Гергана» Ню Йорк

Лицензирано ПМС 334/2011 г. и ПМС 90/2018 г.
Classes/Занятия: Sunday/Неделя
220 Е 76 St, New York, NY 10021

Mailing address/Пощенски адрес:
1546 Madison Ave Suite 1C, New York, NY 10029

(646) 643-2411 * gerganachorusny@gmail.com

Децата в «Гергана» рисуват портрета на Левски, 21 февруари 2021 г.
Снимки от Фейсбук

Работилница за кукерски маски, 31 януари 2021 г.
Снимки от Фейсбук

«Гергана» рисува, 17 и 24 януари 2021 г.
Снимки от Фейсбук

«Гергана» помага на деца без родители в България, 15 януари 2021 г.
Снимки от Фейсбук

Седми (първи онлайн) час на таланта, 10 януари 2021 г.
Снимки от Фейсбук
Видео: Gallery/Video Archive (scroll down to newest videos)

Join our mailing list for the latest news