Дарители и дарения

 

SOS! SOS! SOS!
Save Our Songs! Sing Our Songs! Spread Out Songs!

This page is dedicated to raising funds for our students' trip to perform in Sofia and Vienna. We want to make this trip free for all kids.
Please see below our brief video!

Децата гергански в глобалния свят
българските песни искат да спасят –
да се пеят, пръскат навред по страните,
училища наши де има открити.
Поздрав с песен вие от тях приемете
и с каквото можете им помогнете!...

Тази страница е посветена на набирането на средства за пътуването на нашите ученици за представленията им в София и Виена. Искаме да направим безплатно пътуването за всички деца. Моля, вижте по-долу краткото ни видео!

Видео

Dear Friends, оur music theater show in Sofia is on 28 November at 7 pm at NATFIZ, 108A Rakovski Str.
In Vienna, we perform on 24 November at 1 pm at BKI House WIttgenstein, Parkgasse 18.

Мили приятели, представлението на концертната група на музикалния тетатър на у-ще "Гергана" - Ню Йорк в София
ще бъде в залата на НАТФИЗ, ул. "Раковски" 108А, на 28 ноември 2019 г., от 19 часа. Заповядайте!
Представлението ни във Виена е на 24 ноември от 13 ч. в БКИ "Дом Витгенщайн", Паркгасе 18.