Bulgarian School Gergana  New York
Българско училище
«Гергана» Ню Йорк

Лицензирано ПМС 334/2011 г. и ПМС 90/2018 г.
Classes/Занятия: Sunday/Неделя
220 Е 76 St, New York, NY 10021

Mailing address/Пощенски адрес:
1546 Madison Ave Suite 1C, New York, NY 10029

(646) 643-2411 * gerganachorusny@gmail.com

Благодарност за герганските семейства, приютили гостенчета от България за Деня на благодарността, 24 ноември 2022 г.
Снимки от Фейсбук

"Усмихнати светулки", "Бамбини" от България на гости на «Гергана», 22 ноември 2022 г. 
Снимки от Фейсбук

Сладък шестгодишен парижки музикално-театрален спомен, 10 ноември 2022 г.
Снимки от Фейсбук

Малките гимнастици на «Гергана», 6 ноември 2022 г. 
Снимки от Фейсбук

Join our mailing list for the latest news