Bulgarian School Gergana  New York
Българско училище
«Гергана» Ню Йорк

Лицензирано ПМС 334/2011 г. и ПМС 90/2018 г.
Classes/Занятия: Sunday/Неделя
220 Е 76 St, New York, NY 10021

Mailing address/Пощенски адрес:
1546 Madison Ave Suite 1C, New York, NY 10029

(646) 643-2411 * gerganachorusny@gmail.com

Бабомартенска работилница, 23 февруари 2020 г.
Снимки от Фейсбук

Кукерска работилница, 15.02.2020 г.
Снимки от Фейсбук

Ден на таланта, 12 януари 2020 г.
Снимки от Фейсбук, кратък видеорепортаж

Коледен концерт и парти, 15 декември 2019 г.
Снимки от Фейсбук

Join our mailing list for the latest news