Bulgarian School Gergana  New York
Българско училище
«Гергана» Ню Йорк

Лицензирано ПМС 334/2011 г. и ПМС 90/2018 г.
Classes/Занятия: Sunday/Неделя
220 Е 76 St, New York, NY 10021

Mailing address/Пощенски адрес:
1546 Madison Ave Suite 1C, New York, NY 10029

(646) 643-2411 * gerganachorusny@gmail.com

Училище «Гергана» - виртуално, реално, 15 март 2020 г.
Снимки от Фейсбук

В туй време вирусно-коронно
в “Гергана” учим дистанционно.
“Гергана ен уай си дот ком"
отваряме от своя дом.
И в обичайния ни час
онлайн започва клас за нас.
По Zoom, имейл и телепатия
без нито сянка от апатия
с приятелите си говорим,
и репетираме, и спорим,
рисуваме, танцуваме,
играем и лудуваме,
четем и мислим, a накрая
за филм е време, тo се знае.
Тъй бързо времето минава —
пак среща в клас пред нас изгрява.

Цветя и картички за мама и баба, 8 март 2020 г.
Снимки от Фейсбук

Пролетен концерт за Баба Марта, Деня на Освобождението и Деня на мама, 1 март 2020 г.
Снимки от Фейсбук
"Опълченците на Шипка" - Мария и Елена Цанови, видео

Бабомартенска работилница, 23 февруари 2020 г.
Снимки от Фейсбук

Кукерска работилница, 15 февруари 2020 г.
Снимки от Фейсбук

Join our mailing list for the latest news