Bulgarian School Gergana  New York
Българско училище
«Гергана» Ню Йорк

Лицензирано ПМС 334/2011 г. и ПМС 90/2018 г.
Classes/Занятия: Sunday/Неделя
220 Е 76 St, New York, NY 10021

Mailing address/Пощенски адрес:
1546 Madison Ave Suite 1C, New York, NY 10029

(646) 643-2411 * gerganachorusny@gmail.com

Годишно училищно тържество-пикник, 13 юни 2021 г.
Снимки от Фейсбук
Видеофоторепортаж от Ива Събчева

Седемнайсет герганчета наградени 
на Международния конкурс по пеене "Любка Рондова",
8 юни 2021 г.
 
Съобщение във Фейсбук

Празник на буквите на децата от първи клас
и 11-то представление на мюзикъла "Как без музика?",

премиера на децата от първи, втори и трети клас,
6 юни 2021 г.

Снимки от Фейсбук

Join our mailing list for the latest news