Bulgarian School Gergana  New York
Българско училище
«Гергана» Ню Йорк

Лицензирано ПМС 334/2011 г. и ПМС 90/2018 г.
Classes/Занятия: Sunday/Неделя
220 Е 76 St, New York, NY 10021

Mailing address/Пощенски адрес:
1546 Madison Ave Suite 1C, New York, NY 10029

(646) 643-2411 * gerganachorusny@gmail.com

Усмивки от училище «Гергана» - 13 октомври 2019 г.
Снимки от Фейсбук

Първи учебни седмици
Снимки от Фейсбук

Откриване на 16-тата учебна година, 15 септември 2019 г.
Снимки от Фейсбук

Годишно училищно тържество, 15 юни 2019 г.,
и традиционният гергански палатков лагер, 14-16 юни 2019 г.

Снимки от Фейсбук

Join our mailing list for the latest news

Copyright © 2019 Bulgarian Children's Chorus and School Gergana®, Inc. All rights reserved.