Bulgarian School Gergana  New York
Българско училище
«Гергана» Ню Йорк

Лицензирано ПМС 334/2011 г. и ПМС 90/2018 г.
Classes/Занятия: Sunday/Неделя
220 Е 76 St, New York, NY 10021

Mailing address/Пощенски адрес:
1546 Madison Ave Suite 1C, New York, NY 10029

(646) 643-2411 * gerganachorusny@gmail.com

Първи всеучилищен празник-концерт онлайн
за Деня на българската просвета и култура и славянската писменост
и празник на буквите на децата от първи клас
24 май 2020 г.
Снимки от Фейсбук

Видеозапис на концерта

Осма седмица онлайн обучение, 3 май 2020 г.
Снимки от Фейсбук

Седма седмица онлайн обучение, 26 април 2020 г.
Снимки от Фейсбук

Великден в «Гергана», 18-19 април 2020 г.
Снимки от Фейсбук, шеста учебна неделя онлайн и великденско училище
Още снимки от Фейсбук, великденски яйца и шапки

Четвърта неделя училище онлайн в «Гергана», 5 април 2020 г.
Снимки от Фейсбук

Join our mailing list for the latest news