Bulgarian School Gergana  New York
Българско училище
«Гергана» Ню Йорк

Лицензирано ПМС 334/2011 г. и ПМС 90/2018 г.
Classes/Занятия: Sunday/Неделя
220 Е 76 St, New York, NY 10021

Mailing address/Пощенски адрес:
1546 Madison Ave Suite 1C, New York, NY 10029

(646) 643-2411 * gerganachorusny@gmail.com

Училищен празник-концерт в чест на 24 май –
Деня на българската просвета и култура и славянската писменост, 22 май 2022 г.

Програма

Десет години музикален театър «Гергана»
Две премиери, 15 май 2022 г.
"Как без музика?" - напреднала група и "Екранът" - концертна група

Снимки от Фейсбук "Как без музика?"
Снимки от Фейсбук "Екранът"
Видеозапис на Зуум "Как без музика?"
Видеозапис на Зуум "Екранът"

Празник на буквите на децата от първи клас и лазаруване, 10 април 2022 г.
Снимки от Фейсбук
Видеозапис на Зуум

Join our mailing list for the latest news