Bulgarian School Gergana  New York
Българско училище
«Гергана» Ню Йорк

Лицензирано ПМС 334/2011 г. и ПМС 90/2018 г.
Classes/Занятия: Sunday/Неделя
220 Е 76 St, New York, NY 10021

Mailing address/Пощенски адрес:
1546 Madison Ave Suite 1C, New York, NY 10029

(646) 643-2411 * gerganachorusny@gmail.com

Десет години спектакъл "Как без музика?", 14 юни 2013 - 4 юни 2023 г.

"Как без музика?" - 13-то представление, посветено на Деня на детето 1 юни, и премиера на класа по музикален театър на децата от първи, втори и трети клас, 4 юни 2023 г.
Снимки от Фейсбук

Ден на Ботев, 2 юни 2023 г. 

Join our mailing list for the latest news