Jun3

Годишен училищен концерт, посветен и на Деня на детето и 24 май

Wagner Auditorium