Calendar

Date Event Location
Учебни занятия и репетиции Wagner School Wagner School
Празник на буквите Wagner Auditorium Wagner Auditorium
Учебни занятия и репетиции Wagner School Wagner School
Пролетна ваканция  
Учебни занятия и репетиции Wagner School Wagner School
Учебни занятия и репетиции Wagner School Wagner School
Учебни занятия и репетиции Wagner School Wagner School
Учебни занятия и репетиции Wagner School Wagner School
Учебни занятия и репетиции Wagner School Wagner School
Учебни занятия и репетиции Wagner School Wagner School
Училищен празник-концерт за Деня на Кирил и Методий и Деня на детето Wagner Auditorium Wagner Auditorium
Учебни занятия и репетиции Wagner School Wagner School
Летен палатков лагер и годишно училищно тържество TBD TBD
Годишно училищно тържество Летен палатков лагер TBD Летен палатков лагер TBD
Летен палатков лагер TBD TBD
Лятна ваканция