Calendar

Previous events

Date Event Location
Учебни занятия и репетиции Гергана онлайн Гергана онлайн
Учебни занятия и репетиции Гергана онлайн Гергана онлайн
Учебни занятия и репетиции Гергана онлайн Гергана онлайн
Учебни занятия и репетиции Гергана онлайн Гергана онлайн
Учебни занятия и репетиции Гергана онлайн Гергана онлайн
Учебни занятия и репетиции Гергана онлайн Гергана онлайн
Учебни занятия и репетиции Гергана онлайн Гергана онлайн
Учебни занятия и репетиции Гергана онлайн Гергана онлайн
Учебни занятия и репетиции Гергана онлайн Гергана онлайн
Учебни занятия и репетиции Гергана онлайн Гергана онлайн
Откриване на 17-та учебна година Гергана онлайн Гергана онлайн
Учебни занятия и репетиции Гергана онлайн Гергана онлайн
Среща на класовете и раздаване на учебниците в Сентрал парк Central Pаrk, полянката до Plaque, Sisters of Charity Central Pаrk, полянката до Plaque, Sisters of Charity
Лятно училище "Гергана" 2020 г. онлайн Gergana Online Gergana Online
Лятно училище "Гергана" 2020 г. онлайн Gergana Online Gergana Online
Лятно училище "Гергана" 2020 г. онлайн Gergana Online Gergana Online
Лятно училище "Гергана" 2020 г. онлайн Gergana Online Gergana Online
Лятно училище "Гергана" 2020 г. онлайн Gergana Online Gergana Online
Лятно училище "Гергана" 2020 г. онлайн Gergana Online Gergana Online
Лятно училище "Гергана" 2020 г. онлайн Gergana Online Gergana Online